Yazar: Ata Tekin

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi çok fazladır çünkü edebiyatın konusu temelde insandır. Doğal olarak kendisi gibi konusu insan olan felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, gibi bilim dalları ile doğrudan ilişkilidir. Edebiyatın bilim dallarıyla arasındaki farkı; edebiyatın, güzel sanata özgü bakış tarzında ve değerlendirme...

İslamiyet Öncesi Türk Destanları

İslamiyet Öncesi Türk Destanları şunlardır: Yaratılış Destanı Alp Er Tunga Destanı Şu Destanı Oğuz Kağan Destanı Atilla Destanı Bozkurt Destanı Ergenekon Destanı Türeyiş Destanı Göç Destanı   Yaratılış Destanı Dünyanın yaratılışını anlatır. Evrende başlangıçta yalnızca Tanrı Ülgen vardı. Sonra Tanrı Ülgen...

İslamiyet Sonrası Türk Destanları

Manas Destanı XI.-XII. yüzyıllar arasında meydana geldiği sanılmaktadır. Kırgızların İslamiyet’i kabul ettikten sonra Çinliler ve Kalmuklarla yaptıkları savaşları anlatır. Daha sonraki yüzyıllarda içine başka söylentiler de katılarak zenginleştirilen bu destan, günümüzde 450.000 bin dizeye yaklaşmıştır. Günümüzde bu destana hâlâ yeni dizeler...

Köroğlu Destanı

Köroğlu Destanı Hakkında Bilgi Köroğlu Destanı, tek bir şekil ve konuda değil; yer, zaman, anlatıcı ve dinleyici unsurlarına bağlı olarak her Türk boyunda geleneğin kendine has özelliklerine bağlı olarak anlatılan bir destandır. Köroğlu Destanı’nın geniş bir coğrafi alana yayıldığı için gerek...

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Özet ve İncelemesi

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Eserinin Yazarı: Ahmet Hamdi Tanpınar. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Eserinin Türü: Roman. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Eserinin Kişileri: Hayri İrdal, Halit Ayarcı, Doktor Ramiz, Pakize… Saatleri Ayarlama Enstitüsü Eserinin Konusu ve Özellikleri Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında uygarlık...

Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı Özellikleri Göktürklerin en büyük destanıdır. Bir yenilgi sonunda Ergenekon’a kaçan Göktürklerin orada nasıl çoğaldıkları ve demir bir dağı delerek oradan nasıl çıktıkları anlatılmaktadır. Ergenekon, Türklerin yüzyıllar boyunca çift sürerek, maden işleyerek, avcılık yaparak yaşamlarını sürdükleri, çevresi yüksek, aşılmaz dağlarla...