Kategori: Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Türk Edebiyatında Empresyonizm Akımı

Türk Edebiyatında Empresyonizm Akımı ♦♦ Empresyonizm Akımının Oluşumu ♦♦ 1- Empresyonizm Akımı, 19.yüzyılın sonunda Fransa’da ortaya çıkan, birçok sanat dalını, özellikle resmi etkileyen akımdır. Edebiyatta özellikle şiir ve tiyatroyu etkilemiştir. Empresyonizm Akımının doğuş zemini sembolizmden farklı değildir. Sembolizmin oluşmasını sağlayan durumlar...

Türk Edebiyatında Ekspresyonizm Akımı

Türk Edebiyatında Ekspresyonizm Akımı ♦♦ Ortaya Çıkışı ♦♦ 1- Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya’da doğmuştur. Pozitivizm, natüralizm ve empresyonizm akımlarına tepki olarak doğmuştur. Edmund Husserl’in “olay bilimi”ni sanata uygulamayı amaçlar ve sanatçının iç gerçeğinden başka hiçbir gerçek tanımaz Birinci Dünya Savaşı...

Türk Edebiyatında Varoluşçuluk Akımı

Türk Edebiyatında Varoluşçuluk Akımı Varoluşçuluk Akımının Ortaya Çıkışı 1- 2. Dünya Savaşı’nın sonlarında Almanya ve Fransa’da yeşermiş ve bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Varoluşçuluk, 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamış, ancak 1930’lu yıllarda yaygınlaşmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın sonlarında Almanya ve Fransa’da yeşermiş ve bütün...

Türk Edebiyatında Fütürizm Akımı

Türk Edebiyatında Fütürizm Akımı ♦♦ Ortaya Çıkışı ♦♦ 1- 20. yüzyılda İtalya’da şair Marinetti ve birkaç ressam tarafından başlatılmıştır. Edebiyattaki kurucusu Marinetti’dir. 1909 yılında Fransa’da “La Figaro” gazetesinde yayımlanan manifestosuyla (bildirisiyle) fütürizm bütün dünyaya duyurulmuştur. Rusya’da özellikle Mayakovski tarafından savunulmuştur. Fütürizm;...

Türk Edebiyatında Sürrealizm Akımı

Türk Edebiyatında Sürrealizm Akımı ♦♦ Akımın Oluşumu ♦♦ Sürrealizm, büyük oranda Sigmund Freud’un düşüncelerine dayanır. Freud’un “psikanaliz” ile ilgili görüşleri sürrealizm akımının temelini oluşturur. 20 yüzyılın en önemli akımlarındandır. Sürrealizm, Birinci Dünya Savaşı yıllarında psikiyatr Dr. Andre Breton tarafından sistemleştirilmiştir. Akımın...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öğretici Metinler Bilgi verme, öğretme, bir tezi benimsetme amacıyla yazılan metinlere “öğretici metin” adı verilir. Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerin genel özellikleri şunlardır: 1- Çoğu yazar, dilin herkesçe kullanılan anlamını yani gerçek anlamını kullanmıştır. 2- Metinlerde anlatılanlar gerçek...