Alemdağda Var Bir Yılan özeti ve incelemesi Eserin Yazarı: Sait Faik AbasıyanıkEserin Türü: Hikaye (Öykü). Eserin Konusu-Özellikleri:  “Kitap belli bir olaya dayanan öykülerle bir durumun, bireyin duygulanımlarının anlatıldığı on yedi öyküden oluşur. Toplumsal yasakların, bedensel çöküşün insanda yarattığı yalnızlık duygusu, bireysel...