Etiket: Anonim Halk edebiyatı

Deyim nedir?

Deyim nedir?1- Bir kavramı, bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük öbekleri ya da tümcelere deyim denir.2- Kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerlerine -aynı...

Atasözü nedir?

Atasözü nedir? 1- Atalarımızın uzun deneyimlere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan herkesçe benimsenmiş özlü sözlere atasözü denir. Atasözleri Osmanlıcada “mesel” ya da “darbımesel” olarak geçer. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ise “sav”...

Fıkra Nedir?

Fıkra nedir? 1-Fıkralar, kıssadan hisse anlayışına göre söylenmiş kısa mizahi hikayelerdir. 2- Sözlü edebiyat içinde nesir diliyle anlatılır. Kısa ve yoğun bir anlatım gücüne sahiptir. 3- İnce bir mizah, alay ve hikmet taşırlar. 4- Gülünç durumları, sosyal çarpıklıkları, çatışmaları, çelişkileri ince...

Halk Hikayesi Nedir?

Halk Hikayesi Nedir? 1- 16.yüzyıldan itibaren destanın yerini almıştır. 2- Nazım-nesir karışıktır. 3- Anlatmaya ve olaya dayanan bir türdür. 4- Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler vardır. 5- Genellikle sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 6- Halk hikâyesinin içinde masal, efsane, fıkra,...