Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Makale 1- Genellikle gazete ve dergilerde okuyucuyu bilgilendirme amacıyla yazılan bir yazı türüdür. Her tür konuda makale yazılabilir; ancak makale yazarından ele aldığı konuda uzman olması beklenir. Yazar, yargılarını nesnel bir temele oturtmak, görüşlerini kanıtlamak zorundadır. Mecazlı...