Dilin İşlevleri Göndergesel İşlev Heyecana Bağlı İşlev Kanalı Kontrol İşlevi Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi Dil Ötesi İşlev Şiirsel İşlev Göndergesel İşlev İletinin, söylendiği gibi anlaşılmasını sağlayan işlevde düzenlenmesidir. Sözcükler genellikle gerçek anlamıyla kullanılır. Öğretici metinlerde yaygın olarak kullanılır. Şiddetli yağmurlar seracılık...