Etiket: Divan edebiyatı genel özellikleri

DİVAN EDEBİYATI

Divan edebiyatı, İslamiyetin kabulüyle birlikte, medrese ve saray çevresinde oluşan Divan edebiyatı (XIII.–XIX. yy), günümüzde yaşayan bir edebiyat olmamakla birlikte Türk tarihinde uzun bir dönem (altı yüz yıl) yaşamış bir edebiyattır. Bu gerçeği bilerek, ulusal kültürümüz içinde bu edebiyatın “değer” olarak...

Divan Edebiyatında Manzum Türler

Divan Edebiyatında Manzum Türler 1- Tevhit: Allah’ın birliğini ve yüceliğini, azamet ve kudretini anlatan şiirlerdir. 2- Münacat: Allah’a yalvarış, yakarış demektir. Edebiyatta konusu Tanrı’ya yakarış olan şiirler bu adla anılır. Nesir biçiminde olanlara tazarruname adı verilir. 3- Naat: Hz. Muhammed’i övmek,...

Divan Nesri (Öğretici Metinler)

Divan Edebiyatı Nesri özellikleri 1-Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir. Söyleyiş güzelliği önemlidir. 2-Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar çokça kullanılmıştır. 3-Söz sanatlarına ve mecazlara yer verilmiştir. 4-Cümleler uzundur. Paragraf düzeni yoktur. 5-Noktalama işaretleri kullanılmamıştır....

Divan Edebiyatı Genel Özellikleri

Divan Edebiyatı Genel Özellikleri 1- Divan edebiyatı daha çok şiire dayanır, düz yazı (nesir) ikinci planda kalmıştır. 2- 13. yüzyılda başlamış 19.yüzyılda sona ermiştir. 3- Soyut bir edebiyat olan Divan edebiyatı, okumuşların medrese eğitiminder geçmişlerin, şeriat bilgisi edinmiş olanların tadına varacağı...