Gazel Kaside Mesnevi Rubai Tuyuğ Şarkı Musammat Mustezat Kıta Terci-i Bent Terkib-i Bent Gazel Beyitlerle ve aruz ölçüsüyle yazılan aşk ve şarap şiirleridir. Az da olsa, düşünsel ve tasavvufi konularda yazılan gazeller de vardır. En az 5, en çok 15 beyitten...