Etiket: divan edebiyatı

DİVAN EDEBİYATI

Divan edebiyatı, İslamiyetin kabulüyle birlikte, medrese ve saray çevresinde oluşan Divan edebiyatı (XIII.–XIX. yy), günümüzde yaşayan bir edebiyat olmamakla birlikte Türk tarihinde uzun bir dönem (altı yüz yıl) yaşamış bir edebiyattır. Bu gerçeği bilerek, ulusal kültürümüz içinde bu edebiyatın “değer” olarak...

Divan Edebiyatında Manzum Türler

Divan Edebiyatında Manzum Türler 1- Tevhit: Allah’ın birliğini ve yüceliğini, azamet ve kudretini anlatan şiirlerdir. 2- Münacat: Allah’a yalvarış, yakarış demektir. Edebiyatta konusu Tanrı’ya yakarış olan şiirler bu adla anılır. Nesir biçiminde olanlara tazarruname adı verilir. 3- Naat: Hz. Muhammed’i övmek,...