Sanat ve Güzel Sanatlar Duygu, düşünce ve hayallerin, etkili bir biçimde ifade edilmesine sanat denir. Bunların çizgi, renk, biçim, ses ve ritim gibi unsurlarla güzel ve kendine özgü bir biçimde anlatılmasına da güzel sanatlar denir. Güzel Sanatların Özellikleri: İnsanın kendini anlatma...