Fecri Ati Edebiyatı Oluşumu Ve Özellikleri 1901’de Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra edebiyat dünyasında bir boşluk oluştu. Bazı genç sanatçılar bir edebi topluluk oluşturmak için bir araya geldi. Bu gençler Servetifünun dergisi etrafında Fecriati topluluğu adı altında toplandılar. Topluluğa ad olarak sunulan...