Etiket: Halk Edebiyatı Genel Özellikleri

Aşık Edebiyatı

Aşık Edebiyatı Genel Özellikleri 1- Aşık adı verilen halk ozanlarının şiirlerinden oluşur. 2- Aşık edebiyatı, din dışı konuları işleyen, aşık adıyla anılan ve söylediğini sazıyla çalan kişilerce oluşturulmuştur. Çalıp çığırma geleneğine dayanır. Şiirler, bağlama adı verilen saz eşliğinde söylenmiştir. 3- Aşıkların...

Atasözü nedir?

Atasözü nedir? 1- Atalarımızın uzun deneyimlere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan herkesçe benimsenmiş özlü sözlere atasözü denir. Atasözleri Osmanlıcada “mesel” ya da “darbımesel” olarak geçer. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ise “sav”...

Fıkra Nedir?

Fıkra nedir? 1-Fıkralar, kıssadan hisse anlayışına göre söylenmiş kısa mizahi hikayelerdir. 2- Sözlü edebiyat içinde nesir diliyle anlatılır. Kısa ve yoğun bir anlatım gücüne sahiptir. 3- İnce bir mizah, alay ve hikmet taşırlar. 4- Gülünç durumları, sosyal çarpıklıkları, çatışmaları, çelişkileri ince...

Halk Hikayesi Nedir?

Halk Hikayesi Nedir? 1- 16.yüzyıldan itibaren destanın yerini almıştır. 2- Nazım-nesir karışıktır. 3- Anlatmaya ve olaya dayanan bir türdür. 4- Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler vardır. 5- Genellikle sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 6- Halk hikâyesinin içinde masal, efsane, fıkra,...

Halk Edebiyatı Genel Özellikleri

Halk Edebiyatı Genel Özellikleri İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının devamı niteliğindedir. Anadolu’da 13.yüzyılda başlamış günümüze kadar sürmüştür. Halk Edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. Dil, biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. Başlıca Özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:...