Halk Hikayesi Nedir? 1- 16.yüzyıldan itibaren destanın yerini almıştır. 2- Nazım-nesir karışıktır. 3- Anlatmaya ve olaya dayanan bir türdür. 4- Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler vardır. 5- Genellikle sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 6- Halk hikâyesinin içinde masal, efsane, fıkra,...