Manas Destanı: Kırgız Türklerinin destanıdır. Timur Destanı Danişment Gazi Destanı Cengiz Han Destanı Battal Gazi Destanı Köroğlu Destanı Destan (epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünü olan ve XV. yy.ın ilk yarısında yazıya geçirildiği anlaşılan Dede Korkut (Kitab-ı Dedem Korkut Ala...