Lirik Şiir Nedir? Lirik Şiir Örnekleri 1- Duygu ve düşünceleri coşkun bir dille anlatan şiirlerdir. 2- Eski Yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini “Iyra” (lir) denen telli bir sazla söyledikleri için bu tür şiirlere link şiir denmiştir. 3- Link şiirde toplumsal mutluluk ya...