Mensur Şiir Nedir? Mensur Şiir Örnekleri Düşünce ve duyguları bir yandan cümlelerin açık anlamlarıyla anlatan; bir yandan da, nazımda olduğu gibi, sözcüklerin cümle içerisinde birbirleriyle birleşmelerinden doğan iç ahenkle sezdirmeye çalışan mensur yazılardır. 1- Türk edebiyatında “mensure” adı verilmiştir. 2- Birim...