Etiket: Metin nedir

Edebi Metinlerin Genel Özellikleri

Edebi Metinlerin Genel Özellikleri 1- Dil, bilgi iletme ve öğretme amacına yönelik değildir. 2- Sözcükler, gündelik konuşmalarda olduğu, herkesin bildiği anlamlarıyla kullanılmaz. 3- Sanatçı, sözcüklere yeni anlamlar yükler; mecazlı, istiareli anlamlar kullanılır. 4- Yazınsal yapıtlar, bir gerçeğin ya da yaşantının belirli...

Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri

Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri 1- Dilin herkesçe kullanılan anlamı yani gerçek anlamı kullanılır. 2- Metinlerde anlatılanlar gerçek yaşamdaki nesneler, varlıklar, durumlar, olgularla ilgilidir. Hayal gücünün payı yok gibidir. 3- Amacı bir bilgiyi, bir düşünceyi doğrudan okuyucuya aktarmaktır. 4- Nesnel bir anlatım...

Edebi Metin Nedir?

Edebi Metin Nedir? Edebi metin, dile getirdiği anlam dünyası ile gerçek yaşamın somut olguları arasında doğrudan doğruya bir özdeşlik kurulması mümkün olmayan söylem biçimidir. Anlatılan kişi ve yerler sadece metin düzeyinde vardır. 1- Edebi metin tamamlanmış bir yapıdır. 2- Edebi metinde...