Şiirin Biçimsel Özellikleri 1- Dize (Mısra) Mısra sözcüğü Arapça kökenlidir. Sözlük anlamı olarak “kapı kanadı, çadır kapısının iki yan parçası” anlamlarına gelir. Edebiyat terimi olarak ise mısra, şiirin her satırına verilen isimdir. Örnek “Gidelim oynayalım kâm alalım dünyadan” Nedim Örnek ‘Ağır,...