Öğretici metinler, okuyan kişiye bilgi vermek, kanılarını değiştirmek ve düşünmesini sağlayarak yönlendirmek gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Öğretici metinler genel olarak beş alt başlığa ayrılabilir. Bu alt başlıkları şöyle sıralayabiliriz: A- TARİHİ METİNLER B- EDEBİ METİNLER C- BİLİMSEL METİNLER D- GAZETE ÇEVRESİNDE...