Etiket: öğretici metinler

Öğretici Metinler

Öğretici metinler, okuyan kişiye bilgi vermek, kanılarını değiştirmek ve düşünmesini sağlayarak yönlendirmek gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Öğretici metinler genel olarak beş alt başlığa ayrılabilir. Bu alt başlıkları şöyle sıralayabiliriz: A- TARİHİ METİNLER B- EDEBİ METİNLER C- BİLİMSEL METİNLER D- GAZETE ÇEVRESİNDE...

Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri

Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri 1- Dilin herkesçe kullanılan anlamı yani gerçek anlamı kullanılır. 2- Metinlerde anlatılanlar gerçek yaşamdaki nesneler, varlıklar, durumlar, olgularla ilgilidir. Hayal gücünün payı yok gibidir. 3- Amacı bir bilgiyi, bir düşünceyi doğrudan okuyucuya aktarmaktır. 4- Nesnel bir anlatım...