Etiket: şiir türleri

Şiir Türleri

Lirik Şiir İçten gelen heyecanları, duyguları coşkulu bir dille aktaran şiirlerdir. Her ulusun ilk şairleri, yapıtlarını bir saz eşliğinde söylediler. Yunan şairlerinin “lir” denen saz eşliğinde söyledikleri duygusal şiirlere “lirik” adı verilmiş ve lirik şiir adı buradan gelmiştir. Divan edebiyatında “gazel,...

Epik Şiir Nedir? Epik Şiir Örnekleri

Epik Şiir Nedir? Epik Şiir Örnekleri 1- Savaş ve kahramanlık konularını işleyen şiirlerdir. 2- Epik, ”destan niteliğinde olan, destansal” demektir. 3- Epik şiirler okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. 4- Destanlar, epik şiirin en önemli ürünüdür. Batı edebiyatında destana “epope”...