Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Şiiri 1- Tanzimat döneminde şiir alanında birçok yenilik yapılmıştır. 2- Şiirde biçim açısından divan şiiri geleneği devam ettirilmiş, içerik bakımından ise yenilikler getirilmiştir. 3- Şiirin konusu olabildiğince genişletilmiştir. 4- Şiirde vatan, hürriyet, hak, adalet, medeniyet gibi konular...