Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Roman Ve Öyküsü Tanzimat’tan önce roman kavramına yabancı olan toplumumuzda hikaye kavramı, halk hikayeleri ve mesnevilerle bir tutulmuş; bir bakıma halk hikayeleri ve mesneviler batıdaki roman ve öykünün yerini tutmuştur. Roman türünün ilk örnekleri ilkin çeviri, sonra...