Türk Edebiyatında Dadaizm Akımı ♦♦ Akımın Oluşumu ♦♦ 1- Tristian Tzara’nın öncülüğünde Zürih’te (1916) bir grup genç tarafından başlatılmıştır. I. Dünya Savaşı sonrası Tzara ve bazı kübist şairlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Akımın oluşmasında Avrupa’yı ve bütün dünyayı sarsan I. Dünya...