Türk Edebiyatında Klasisizm Akımı 1- Klasisizm, “klasik olma niteliği, klasik” anlamına gelir. “Klasik” sözcüğü Fransızcada sınıf anlamına gelen “classe”(klüs)tan türemiştir. 17.yy.da Avrupa’da özelikle Fransa’da gelişmiştir. “1660 Ekolü” olarak da bilinir. Fransız Akademisi 1634’te dil ve edebiyat kurallarını belirlemek için kurulmuş, bu...