Türk Edebiyatında Kübizm Akımı ♦♦ Ortaya Çıkışı / Kübizm Kavramı ♦♦ 1- 20. yüzyılın başında Fransa’da ortaya çıkan bir resim akımıdır. Sonradan edebiyat alanında, özellikle şairler, ressam Picasso’nun da etkisiyle yeni bir anlayış geliştiren bir akımdır. Kübizm sözcüğü geometrik şekil olarak...