Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı Bir kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu çeşitli olay ve olguları gözlemlerine, izlenimlerine dayanarak, kişisel görüş ve düşüncelerini de katarak anlattığı yazı türüdür. Anılarda düşsel ögelere yer yoktur, anlatılanların doğru olması, yaşanmış olması gerekir. Anlatımda içtenlik...