Kategori: Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Gazeteleri

Tanzimat dönemi gazeteleri listesi Takvim-i Vekayi Ceride-i Havadis Tercüman-ı Ahval Tasvir-i Efkâr Muhbir İbret Tercüman-ı Hakikat Hürriyet Ayine-i Vatan Terakki Takvim-i Vekayi 1831’de II. Mahmut zamanında ve onun isteğiyle haftalık olarak ve Osmanlıca, Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskılarla yayınlandı. Yurt...

Tanzimat Dönemi İlkleri

Tanzimat dönemi, edebiyatımız için birçok yenilik getirmiştir. Edebiyatımıza roman, gazete, tiyatro gibi türler girmişler ve bu türlerin ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Tanzimat dönemi ilkleri tablo: İlk yerli roman Şemsettin Sami– Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat İlk çeviri roman Yusuf Kâmil Paşa...

İntibah Özet İntibah Romanı Özet ve İncelemesi

İntibah Eserinin Yazarı: Namık Kemal İntibah Eserinin Türü: Roman İntibah Eserinin Kişileri: Ali Bey, Dilaşub, Mehpeyker, İntibah Eserinin İncelemesi Edebiyatımızın ilk edebi romanı kabul edilen eserdir. Namık Kemal, “edebiyatımızın en büyük eksiği” olarak romanı gördüğü için, Magosa sürgününde, “Sergüzeşt-i Ali Bey’i yani...

Türk Edebiyat Dönemleri Edebiyatın Dönemleri

Türk Edebiyat dönemleri geçmişten günümüze din, coğrafya, insan ve toplum ilişkileri başta olmak üzere birçok şeyden etkilenmiştir ve etkilenmeye de devam edecektir. Edebiyatı ve genel olarak sanatı durağan bir şey olarak algılamamalıyız. Çünkü edebiyat ve sanat insan yaşamıyla şekillenir. Türk edebiyatı...