Kategori: ServetiFünun Edebiyatı

Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri

Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları TEVFİK FİKRET (1867-1915) HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945) CENAP ŞAHABETTİN (1870-1934) MEHMET RAUF (1876-1931) MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936) HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864-1944) AHMET RASİM (1865-1932) HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1874-1957) TEVFİK FİKRET (1867-1915) Gençlik döneminde Divan edebiyatının etkisiyle şiirler...

Türk Edebiyat Dönemleri Edebiyatın Dönemleri

Türk Edebiyat dönemleri geçmişten günümüze din, coğrafya, insan ve toplum ilişkileri başta olmak üzere birçok şeyden etkilenmiştir ve etkilenmeye de devam edecektir. Edebiyatı ve genel olarak sanatı durağan bir şey olarak algılamamalıyız. Çünkü edebiyat ve sanat insan yaşamıyla şekillenir. Türk edebiyatı...

Ayt Edebiyat Karma Test 2

aytedebiyat.com olarak üniversite sınavına hazırlanan eşit ağırlık öğrencilerine yönelik 10 sorudan oluşan karma test hazırladık. Karma test serimiz sürekli olarak yayınlanmaya devam edecek. Amacımız siz değerli öğrencilerin tüm konulara hakim olabilmesini sağlayabilmek. Ayt edebiyat karma test çözmeden önce tüm konuları tekrar...

Ayt Edebiyat Karma Test 1

aytedebiyat.com olarak üniversite sınavına hazırlanan eşit ağırlık öğrencilerine yönelik 10 sorudan oluşan karma test hazırladık. Karma test serimiz sürekli olarak yayınlanmaya devam edecek. Amacımız siz değerli öğrencilerin tüm konulara hakim olabilmesini sağlayabilmek. Ayt edebiyat karma test çözmeden önce tüm konuları tekrar...

Türk Edebiyatında Realizm Akımı

Türk Edebiyatında Realizm Akımı “Yaşamı ve doğayı olduğu gibi aktarmak” çabasında olan bu görüş, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akım, gerçeği olduğu gibi aktarmayı ilke edinmiştir. Auguste Comte’ün Pozitivizm felsefesinin (doğa olaylarının gözlem ve deneylerle...

Türk Edebiyatında Natüralizm Akımı

Türk Edebiyatında Natüralizm Akımı Natüralizmin kurucusu Emile Zola’dır. Görüşlerini “Deneysel Roman” adlı kitabında açı klamıştır. Natüralizm akımı, realizmin ileri aşamasıdır. Determinizmin edebiyata yansımasıdır. Determinizm, doğa olaylarında aynı nedenler aynı koşullar altında, aynı sonuçları meydana getirir, diye özetlenebilir. Darwin’in Evrim Teorisi’nden de...

Türk Edebiyatında Parnasizm Akımı

Türk Edebiyatında Parnasizm Akımı Parnas sözcüğü Yunanistan’da bir dağa verilen Parnassos adından gelir. Esin perilerinin bu dağda bulunduğu, şairlerin bu bölgede yaşayıp şiirlerini yazdıkları öne sürülmüştür. Sanat anlayışı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız şiirinde ortaya çıkmıştır. Realizmin şiire yansımış şeklidir....