Türk Edebiyatında Natüralizm Akımı

Türk Edebiyatında Natüralizm Akımı
Natüralizmin kurucusu Emile Zola’dır. Görüşlerini “Deneysel Roman” adlı kitabında açı klamıştır. Natüralizm akımı, realizmin ileri aşamasıdır. Determinizmin edebiyata yansımasıdır. Determinizm, doğa olaylarında aynı nedenler aynı koşullar altında, aynı sonuçları meydana getirir, diye özetlenebilir. Darwin’in Evrim Teorisi’nden de elkilenmişlerdir.

Natüralizm Akımı ilkeleri
1- Bilimsel ve deneysel gerçekçiliği esas almışlardır.
2- İnsani fizyolojik yapısı, ırsiyeti (soyaçekimi), çevresi ve aldığı eğitimi bağlamında ele almışlardır.
3- Yazar, kendi kişiliğini gizlemiş, sadece gözlediklerini yazmakla yetinmiştir.
4- Olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenmiştir.
5- iğrenç ve çirkin olayların anlatılmasından çekinilmemiştir.
6- Mekan, çevre ve insan tasvirine geniş yer verilmiştir.
7- Nesnellik hâkimdir.
8- Kötümserlik vardır.
9- Sanat doğanın bir kopyası olmalıdır, ilkesi benimsenmiştir.
10- Doğal, açık ve yalın bir dil (sokak dili) kullanılmıştır.
11- Kişiler bulunduğu çevrenin diliyle konuşturulmuştur.
12- Sanata toplumsal işlev yüklemişlerdir.
13- Her eserde bir “tez” savunulmuştur.
14- Ayrıntılı tasvirlere yer verilmiştir.

Natüralizm Akımı Temsilcileri: Emile Zola, Alphonse Daudet, Goncourt Kardeşler, Guy de Maupassant, Henrik ibsen, John Steinbeck, E. Hemingway
Türk Edebiyatında Natüralizm Akımı etkilenen Türk sanatçılar: Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Selahattin Enis

Türk Edebiyatında etkili olan diğer akımları ise şöyle sıralayabiliriz.
1- Klasisizm Akımı
2- Romantizm Akımı
3- Realizm Akımı
4- Natüralizm Akımı
5- Empresyonizm Akımı
6- Ekspresyonizm Akımı
7- Sürrealizm Akımı
8- Varoluşçuluk Akımı
9- Sezgicilik Akımı
10- Dadaizm Akımı
11- Fütürizm Akımı
12- Kübizm Akımı
13- Sembolizm Akımı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.