Türk Edebiyatında Kübizm Akımı

Türk Edebiyatında Kübizm Akımı
♦♦ Ortaya Çıkışı / Kübizm Kavramı ♦♦

1- 20. yüzyılın başında Fransa’da ortaya çıkan bir resim akımıdır. Sonradan edebiyat alanında, özellikle şairler, ressam Picasso’nun da etkisiyle yeni bir anlayış geliştiren bir akımdır. Kübizm sözcüğü geometrik şekil olarak bildiğimiz “cube” (küp) sözcüğünden gelir. 1900’lerin başında empresyonizme ve o güne kadarki sanat anlayışlarına tepki olarak doğmuştur. 1930’lara kadar etkili olmuştur.
2- Pablo Picasso, Paul Cezanne, Georges Braque, Francis Picabia, Juan Gris gibi ressamlar tarafından benimsenmiş ve geliştirilmiştir.
3- Zaman zaman “soyut sanat” ve “yeni sanat” olarak da adlandırılmıştır.

♦♦ Özellikleri ♦♦

1- Gerçeğin elde edilmesi ve ifadesinde akıl ve mantık yönünü reddeder; bunun yerine sanatçının hayal gücünü ortaya koyar. Söylenmemiş, görülmemiş bir gerçeğin peşindedir. Kübist şiir; resim sanatıyla ilgili olduğu için görselliğe önem verir, resim sanatından yararlanır. Varlığı bütün halinde kavrama arzusu vardır. İnsan, eşya ve doğayı hem dış hem de iç görünüşüyle yansıtmaya çalışmışlardır. Kübizm, biçimsel anlatım olarak düzenlilikten uzaklaşıp her türlü yeniliğe açık olmuş, noktalama işaretlerini kaldırmıştır. Dilde yeni söyleyiş arayışları içine girmişlerdir. Dilin doğal söz dizimi, yapı ve anlam mantığını bozmuşlardır. Sözcükler sözlük anlamlarının dışına çıkarılarak en derin ve uzak anlamlarıyla kullanılmıştır.

♦♦ Temsilcileri ♦♦
• Apollinaire, Max Jacop, Jean Cocteau, Blaise Cendrars
Sürrealizm hakkında yeterli bilgiye sahip misin?

Türk Edebiyatını etkileyen diğer akımlar:
Dadaizm Akımı
Fütürizm Akımı
Sembolizm Akımı
Sürrealizm Akımı
Sezgicilik Akımı

2 Yorum

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.