Kategori: Türk Dili

Dil ve Kültür İlişkisi

Dil, insanın dış dünyayla bağlantı kurmak için oluşturduğu ses, işaret, sembol ve hareketler sistemidir. Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere aktarmada kullanılan araçların bütünüdür. Milletin dili ile ifade ettiği sözlü,...

Dilin İşlevleri Görevleri ve Özellikleri

Dilin İşlevleri Göndergesel İşlev Heyecana Bağlı İşlev Kanalı Kontrol İşlevi Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi Dil Ötesi İşlev Şiirsel İşlev Göndergesel İşlev İletinin, söylendiği gibi anlaşılmasını sağlayan işlevde düzenlenmesidir. Sözcükler genellikle gerçek anlamıyla kullanılır. Öğretici metinlerde yaygın olarak kullanılır. Şiddetli yağmurlar seracılık...

Söz Sanatları

Günlük konuşmalarda, gazete ve dergi yazılarında, düşünsel ya da sanatsal yazı ve yapıtlarda, duygu ve düşüncelerin, haberlerin, istek ve özlemlerin daha iyi, açık ve somut bir biçimde; kimi zaman daha süslü ve gösterişli anlatılması için, benzetmelere, söz oyunlarına, sözü başka anlamlarda...

Noktalama İşaretleri Online Test

Noktalama işaretleri test 24 sorudan oluşmaktadır. Teste başlamadan önce noktalama işaretleri hakkında tekrar amacıyla önemli bilgileri vermeyi uygun gördük. Teste hemen başlamak için sayfanın alt tarafına inebilirsiniz. Başarılar 🙂 Noktanın Görevleri ve Özellikleri Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Alıntı cümlelerin noktası tırnak...

Deyim nedir?

Deyim nedir?1- Bir kavramı, bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük öbekleri ya da tümcelere deyim denir.2- Kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerlerine -aynı...