Deyim nedir?

Reklam Alanı 4
Deyim nedir?
Reklam Alanı 6

Deyim nedir?
1- Bir kavramı, bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük öbekleri ya da tümcelere deyim denir.
2- Kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerlerine -aynı anlamda olsa bile- başka sözcükler konulamaz ve deyimin söz dizimi değiştirilemez.
3- Kısa ve özlü sözlerdir. Deyimler en az iki sözcükten oluşur.
4- Deyimler genellikle mastar biçimindedir. Çekime girdiklerinde değişirler.
5- Deyim, bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel bir anlatım kalıbıdır; genel kural niteliğinde bir söz değildir. Deyimi atasözünden ayıran en önemli özellik budur.
6- Deyimlerin çoğu sözcüklerin gerçek anlamları dışındadır yani mecaz anlamlıdır. Örneğin: Devede kulak, çantada keklik, dişe dokunur…
7- Kimi deyimler de kalıplaşmış sözden çıkan anlam, sözcüklerin gerçek anlamları dışında değildir: Çoğu gitti azı kaldı, ismi var cismi yok…

Deyim örneklerini incelemek ister misin? 😉
Halk edebiyatı hakkında merak ettiklerine buradan ulaşabilirsin ????
Lys edebiyat sınavında halk edebiyatı ve özellikleri hakkında 1 soru çıkmaktadır.

Reklam Alanı 5

2019 AYT OTURUMU
16 Haziran 2019 Pazar