Kategori: İkinci Dönem Sanatçılar

Recaizade Mahmut Ekrem Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Recaizade Mahmut Ekrem Hayatı 1- Recaizade Mahmut Ekrem Tanzimat ikinci dönemini başlatan sanatçıdır. Döneminde “üstat” olarak tanınır. Edebiyat kuramcısı “teorisyen” olarak yeniliklere öncülük etmiştir. Yol göstericiliğiyle öne çıkan sanatçı, Servet-i Fünûn‘un oluşmasını sağlamıştır.2- Eski edebiyatı savunanlara karşı yeni edebiyatı savunmuştur. Divan...

Nabizade Nazım Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Nabizade Nazım Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri 1- Edebiyata şiirle başlayan sanatçı, roman ve öyküleriyle tanınır. 2- Natüralizm ve realizmden etkilenen sanatçı, bu anlayışta başarılı denilebilecek eserler vermiştir. 3- Roman ve hikâye konularını İstanbul dışına çıkarmış, ilk kez köy yaşamını ve insanını...

Muallim Naci Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Muallim Naci Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri 1- Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına rağmen sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılır. 2- Muallim Naci Eski şiirin temsilcisi olarak tanınmasına rağmen, Batılı şiir tarzında başarılı örnekler yazmıştır. 3- Türk edebiyatında eski yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının...

Abdülhak Hamit Tarhan Tezatlar Şairi Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri 1- Türk edebiyatında “Şair-i Azam” (büyük şair) olarak tanınır. (Süleyman Nazif bu adı vermiştir.)2- Şiir ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Tanzimat şiirinde Batılılaşma hareketinin ve yeniliklerin asıl öncüsüdür.2- Divan edebiyatını bitiren kişidir. Şiirde yaptığı...