Kategori: Şiir Bilgisi

Söz Sanatları

Günlük konuşmalarda, gazete ve dergi yazılarında, düşünsel ya da sanatsal yazı ve yapıtlarda, duygu ve düşüncelerin, haberlerin, istek ve özlemlerin daha iyi, açık ve somut bir biçimde; kimi zaman daha süslü ve gösterişli anlatılması için, benzetmelere, söz oyunlarına, sözü başka anlamlarda...

Şiir Türleri

Lirik Şiir İçten gelen heyecanları, duyguları coşkulu bir dille aktaran şiirlerdir. Her ulusun ilk şairleri, yapıtlarını bir saz eşliğinde söylediler. Yunan şairlerinin “lir” denen saz eşliğinde söyledikleri duygusal şiirlere “lirik” adı verilmiş ve lirik şiir adı buradan gelmiştir. Divan edebiyatında “gazel,...

ŞİİRDE ÖLÇÜ

Her ölçü (vezin), bağlı bulunduğu dilin yapısından doğar. Bu nedenle Türk dilinin doğal ölçüsü “hece ölçüsü”dür. Hece Ölçüsü Dizelerdeki hece sayısının, belli bir düzene bağlı olarak eşitliği temeline dayanır. Bu kurala göre, hece ölçüsünde iki önemli özellik vardır: Dizelerdeki hecelerin, uzunluk...

Şiirde Kafiye

Uyak (kafiye), sözcük ve eklerin dize sonlarındaki ses benzerliğidir (Acı – yabancı, diken – yelken, sular – çağlar, hava – ova, ses – nefes…). Yarım Uyak Dize sonlarındaki tek ses (ünsüz) benzerliğine dayanır. Erken ağardı saçlarYılların günahı neBen yitirdim yolumuYolların günahı...

Manzum Hikaye (Manzume) Ve Şiir

Manzum Hikaye (Manzume) Ve Şiir Manzume “ölçülü düzenlenmiş söz” demektir. Biçim bakımından şiire benzer; ama tema ve temayı işleyiş bakımından şiirden farklıdır. Olay örgüsü, kişi, zaman ve mekan (yer) unsurları vardır. Düz yazı ile anlatılması gereken bir olay şiirle anlatılır. Manzume,...

Şiirde Uyak (Kafiye)

Şiirde Uyak(Kafiye) Dize sonlarında yazılışları aynı, anlamları ve görevleri farklı seslerin, eklerin, sözcüklerin tekrarlanmasına “uyak” denir. Uyak olması için iki şart vardır: 1- Uyağı oluşturacak seslerin, eklerin ve sözcüklerin yazılışı aynı olmalıdır. 2- Aralarında uyak bulunan sözcük ve eklerin anlamları ve...