Muallim Naci Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Muallim Naci Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
1- Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına rağmen sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılır.
2- Muallim Naci Eski şiirin temsilcisi olarak tanınmasına rağmen, Batılı şiir tarzında başarılı örnekler yazmıştır.
3- Türk edebiyatında eski yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının öncüsü olmuştur.
4- Gelenekçi şiir anlayışının temsilcisi sayılır. Aruz ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerinde yalnızlık, gurbet, doğa, karamsarlık, milli duygular işlenmiştir. Şiirlerinde yalın ve sade bir Türkçe kullanmıştır. Halk edebiyatı nazım biçimlerinden faydalanmıştır.
5- “Köylü Kızların Şarkısı” adlı şiiri edebiyatımızda köyden söz eden ilk şiirdir.
6- Çocukluk anılarını anlatırken sade bir dil kullanmış ve en sade Tanzimat nesrini o yazmıştır. Recaizâde Mahmut Ekrem’le girdiği kafiye tartışmasıyla tanınır. Ekrem’in “kulak için kafiye” anlayışına karşı “göz için uyak” anlayışını benimsemiştir.
7- Elliye yakın eseri vardır.

Muallim Naci Eserleri
Şiirleri: Ateşpare, Şerğre, Fürûzan, Sümbüle, Yadigğr-ı Naci
Eleştiri: Demdeme I-II-III, Yazmış Bulundum
Anı: Medrese Hatıraları, Ömer’in Çocukluğu
Sözlük: Lügat-ı Naci
Araştırma-İnceleme: Osmanlı Şairleri, İstılahât-ı Edebiyye (Divan Edebiyatı hakkında bilgi verir), Esâmi.
Mektup: Muhaberat ve Muhaverat, Mektuplarım Oyun: Heder

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.