Noktalama İşaretleri Online Test

Noktalama işaretleri test 24 sorudan oluşmaktadır. Teste başlamadan önce noktalama işaretleri hakkında tekrar amacıyla önemli bilgileri vermeyi uygun gördük. Teste hemen başlamak için sayfanın alt tarafına inebilirsiniz. Başarılar 🙂

Noktanın Görevleri ve Özellikleri

 • Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
 • Alıntı cümlelerin noktası tırnak içine konur.
 • Bazı kısaltmalardan sonra nokta konur.
 • Kurum ve kuruluşların, ağırlık ve uzunluk birimlerinin kısaltmalarında nokta kullanılmaz.
 • Sıra gösteren sayıların sonuna konur.
 • Sıra sayıları birden fazlaysa en son rakamdan sonra konur.
 • Tarihleri gösteren rakamların arasına konur.
 • Saatle dakikayı gösteren rakamların arasına konur.
 • Beş ve daha fazla rakamlı sayılarda, sondan başlamak şartıyla her üç rakamın arasına konur.
 • Matematikte çarpma işareti yerine konur.

Virgülün Görevleri ve Özellikleri

 • Görevdeş kelime ve kelime öbeklerinin arasına konur.
 • Sıralı cümlelerin arasına konur.
 • Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş öznelerden sonra konur.
 • Özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur.
 • Ara söz ya da ara cümlelerin başına ve sonuna konur.
 • Unutulmamalıdır ki ara söz ve cümlelerde kısa çizgi (-) de kullanılabilir.
 • Yinelenen sözcükler arasına konur.
 • Tırnak içine alınmamış alıntı cümlelerin sonuna konur.
 • Anlam karışıklığını önlemek amacıyla kimi sözcüklerden sonra konur.
 • Kabul, ret ve teşvik bildiren sözcüklerin sonuna konur.
 • Hitap ve ünlem bildiren sözcüklerin sonuna konur.
 • Sayılarda ondalıkları göstermek için konur.

Noktalı Virgül Görevi ve Özellikleri

 • Ögeleri arasında virgül kullanılmış sıralı cümlelerin arasına konur.
 • Anlam karışıklığı oluşturabilecek sözcüklerden sonra konur.
 • Virgülle ayrılmış öbeklerin arasına konur.

İki Nokta Görevi ve Özellikleri

 • Açıklanacak bir söz veya cümlenin sonuna konur.
 • Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur.
 • Örneklerden önce konur.
 • Matematikte bölme işareti yerine konur.

Üç Nokta Görevi ve Özellikleri

 • Bitmemiş cümlelerin sonuna konur.
 • Bitmemiş örneklerin sonuna konur.
 • Söylenmek istenmeyen bir sözün yerine konur.
 • Alıntılarda atlanan kısımları belirtmek için konur.

Soru İşareti Görevi ve Özellikleri

 • Soru anlamı bildiren cümlelerinin sonuna konur.
 • Bir bilginin kesin olmadığını, bilgiden şüphe duyulduğunu ya da bir konuda bilgi olmadığını göstermek için konur.
 • Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur:
  Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
  Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı, Kavaklar’dan mı?

Ünlem İşareti Görevi ve Özellikleri

 • Sıra dışı duyguları bildiren sözcük ya da cümlenin sonuna konur.
 • Hitap ve seslenme sözcüklerinden sonra konur.
 • Alay, güvensizlik, küçümseme gibi duyguları ima eden sözcüğün sonuna yay ayraç içinde konur.

Kesme İşareti Görevi ve Özellikleri

 • Özel adlara gelen çekim eklerinden önce konur.
 • Kısaltmalara getirilen eklerden önce konur.
 • Sayılara getirilen eklerden önce konur.
 • Genellikle şiirlerde sözcükten düşmüş bir harfin yerine konur.
 • Kimi sözcüklerde anlam karışıklığını önlemek için konur.
 • Dil bilgisinde harflere ve eklere gelen eklerden önce konur.
 • Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.
 • . Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

Tırnak İşareti Görevi ve Özellikleri

 • Başkasından aktarılan yazıların, sözlerin başına ve sonuna konur.
 • Önemi belirtilmek istenen sözün başına ve sonuna konur.
 • Eser adı ve yazı başlıklarının başına ve sonuna konur.

Kısa Çizgi Görevi ve Özellikleri

 • Satır sonuna sığmayan sözcüğü bölmek için satır sonuna konur.
 • Ara söz ve ara cümlelerin başına ve sonuna konur.
 • “ve, ile, …-den …-e” işlevleriyle iki sözcük, saat, tarih vs. arasına konur.
 • Hecelerin arasına, eklerden önce, kök ve gövdelerden sonra konur.
 • Matematikte çıkarma işareti yerine konur.

Sonucu görmek için quizi paylaş !


Sonucu görmek için kim olduğunu söyle !

Noktalama işaretleri online test I got %%score%% of %%total%% right

TEST GÖZÜKMÜYORSA LÜTFEN BURAYA TIKLAYIN!

Daha fazla online test için buraya tıklayabilirsin 🙂

1 Yorum

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.