Tanzimat Dönemi İlkleri

Tanzimat Dönemi İlkleri

Tanzimat dönemi, edebiyatımız için birçok yenilik getirmiştir. Edebiyatımıza roman, gazete, tiyatro gibi türler girmişler ve bu türlerin ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Tanzimat dönemi ilkleri tablo:

İlk yerli roman Şemsettin Sami– Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İlk çeviri roman Yusuf Kâmil Paşa (Fenelon’dan çeviri) – Telemak
İlk tarihi roman Namık Kemal – Cezmi
İlk edebi roman Namık Kemal – İntibah
İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası
İlk köy romanı Nabizade Nazım – Karabibik
İlk psikolojik roman Nabizade Nazım – Zehra
İlk köy şiiri Muallim Naci – Köylü Kızların Şarkısı
İlk pastoral şiir Abdülhak Hamit Tarhan – Sahra
İlk kafiyesiz şiir Abdülhak Hamit Tarhan – Validem
İlk yerli tiyatro eseri Şinasi – Şair Evlenmesi
Sahnelenen ilk tiyatro eseri Namık Kemal -Vatan Yahut Silistre
İlk resmi Türkçe gazete Takvim-i Vekayi
İlk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis
İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval
İlk şiir çevirisi Şinasi -Tercüme-i Manzume
İlk Makale Şinasi – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
Noktalama işaretlerin kullanan ilk sanatçı Şinasi
İlk antoloji Ziya Paşa – Harabat
İlk röportaj örneği Ziya Paşa – Rüya
İlk atasözleri kitabı Şinasi– Durub-ı Emsal-i Osmaniye
İlk hikâye Ahmet Mithat Efendi- Letâif-i Rivayat
Batılı anlamda ilk hikâye Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler
İlk Eleştiri Mes’ele-i Mebhûsetü’n – Anha – Şinasi
Batılı anlamda ilk eleştiri Namık Kemal -Tahrib-i Harabat
İlk mizah dergisi Teodor Kasap – Diyojen
Batılı anlamda ilk günlük Direktör Ali Bey-Seyahat Jurnali
Anadolu Türkçesine ait ilk sözlük Ahmet Vefik Paşa– Lehçe-i Osmani
İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz

Örnek Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde gerçekleşen ilklerden değildir?

  • A) Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal, “Vatan Yahut Silistre”
  • B) İlk şiir çevirisi: Şinasi, “Tercüme-i Manzume”
  • C) İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf, “Eylül
  • D) İlk pastoral şiir: Abdülhak Hamit Tarhan , “Sahra”
  • E) İlk köy romanı: Nabizade Nazım, “Karabibik”

Cevap: C Seçeneğinde verilen ilk psikolojik roman Eylül’ün yazarı Mehmet Rauf, Servet-i Fünun sanatçılarındandır.

2019 AYT OTURUMU
16 Haziran 2019 Pazar