Şinasi Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Şinasi Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
1- Batı etkisindeki Türk edebiyatı ve Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır. Tanzimat edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür.
2- Klasisizm akımından etkilenmiştir.
3- Türk şiirini söz oyunlarından kurtararak şiire konuşma dilini getirmiştir. Şiirde divan edebiyatı nazım biçimlerini kullansa da nazım biçimlerinde bazı değişiklikler yapmıştır. Kasidenin klasik yapısını değiştirmiştir. Genellikle didaktik şiirler yazmıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şiirde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir. Şiirin konusunu genişletmiştir. Akıl, medeniyet, hak, adalet, kanun gibi kavramları şiirde kullanan ilk şairdir.
4- Divan edebiyatı nesrini yıkmış, nesri (düzyazıyı) düşünceleri yaymada bir araç olarak görmüştür. Divan nesrinin uzun cümlesini kısaltmış, mazmunların ve söz sanatlarının yerine düşünceyi getirmiştir.

5- Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır. Gazetecilik ve edebiyatı halkı eğitmede bir araç olarak görmüştür. Agah Efendi ile birlikte 1860’ta ilk özel gazete olan ‘Tercüman-ı Ahval”i çıkarmıştır. Baş-yazar olup, Türk basınının ilk başyazarı sayılır. 1862’de tek başına ‘Tasvir-i Efkâr” adlı gazeteyi çıkarmıştır.
6- Şinasi roman ve öykü alanında eser yazmamıştır.

Şinasi’nin Türk edebiyatında getirdiği yenilikler
1- Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı olan Şair Evlenmesi’ni yazdı.
2- Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazardır.
3- Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazmıştır.
4- İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır.
5- İlk şiir çevirilerini yapmıştır.
6- Türk edebiyatında ilk makale örneği olan Mukaddime-i Tercüman-ı Ahval’i yazmıştır.
7- Dilde sadeleşme hareketinin öncüsü olmuştur.
8- Atasözleri üzerine ilk incelemeyi yapmıştır.
9- Şiire yeni kavramlar getirmiştir. (Hak, adalet eşitlik, kanun…)
10- Divan şiirinin kuralcı anlayışını yıkmıştır.
11- Günümüz düzyazı cümlesinin temelini atmıştır.

Şinasi Eserleri
Tercüme-i Manzume: Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte bu yapıtta toplamıştır. La Fontaine’den ve Lamartine’den çeviri şiirler yer alır.
Müntehabat-ı Eş’ar: Şiirlerinden yaptığı seçmeler bu yapıtında yer alır.
Durub-u Emsal-i Osmaniye: Halk edebiyatına yönelik bir çalışma olan bu yapıtta atasözlerini toplamıştır. Türk edebiyatında atasözleri ve folklor ile ilgili ilk çalışmadır.
Şair Evlenmesi: Tercüman-ı Ahval gazetesinde tefrika edildikten sonra kitaplaştırılmıştır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.