Ahmet Vefik Paşa Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Ahmet Vefik Paşa Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
1- Moliere’den yaptığı çeviri ve adaptelerle tanınmıştır. Moliere’in oyunlarının bazıları direkt çeviri bazıları ise uyarlamadır. Türk edebiyatında ilk adapte (uyarlama) tiyatro oyunlarını o yazmıştır. Çevirilerinde ve adaptelerinde halk diline ve yerel ağza yer vermiştir. Tiyatroya önem vermiştir. Bursa valiliği sırasında ilk Türk tiyatro binasını kurmuştur. Memurlarını tiyatroya gitmeye mecbur tutmuştur.
2- Dil ve tarih alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Anadolu Türkçesindeki sözcükleri ilk defa o toplamıştır. Osmanlının Türk milletinin bir parçası olduğunu ilk defa o vurgulamıştır. Türkçülük akımının hazırlayıcısı ve öncülerindendir. “Lehçe-i Osmani”de Türkçe sözcüklerle dilimizde kullanılan yabancı sözcükleri ayrı ayrı toplamıştır. “Şecere-i Türk”ü Ebulgazi Bahadır Han’dan çevirmiştir. Orta Asya tarihini anlatır.

Ahmet Vefik Paşa Eserleri
Sözlük: Lehçe-i Osmani Tarih: Şecere-i Türk, Fezleke-i Osmanr, Hikmet-i Tarih
Tiyatro: Mensur uyarlamalar: Tabib-i Aşk, Zoraki Tabip, Azarya, Zor Nikahı, Meraki, Pırpırı Kibar, Dekbazlık;
manzum uyarlamalar/çevrilenler: Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tartüf, Aşk-ı Musavver, Adamcıl, Okumuş Kadınlar, İnfial-i Aşk, Dudukuşları, Don Civani

Tanzimat Edebiyatı eser özetleri için buraya tıklayabilirsin 🙂

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.