Türk Edebiyatında Empresyonizm Akımı

Türk Edebiyatında Empresyonizm Akımı
♦♦ Empresyonizm Akımının Oluşumu ♦♦
1- Empresyonizm Akımı, 19.yüzyılın sonunda Fransa’da ortaya çıkan, birçok sanat dalını, özellikle resmi etkileyen akımdır. Edebiyatta özellikle şiir ve tiyatroyu etkilemiştir. Empresyonizm Akımının doğuş zemini sembolizmden farklı değildir. Sembolizmin oluşmasını sağlayan durumlar izlenimciliği de etkilemiştir. Natüralizm, realizm, parnasizmin dış gerçekliğine karşı ortaya çıkmıştır. İnsanı, yaşamı akıl ve maddeyle sınırlayan determinist, pozitivist ve materyalist felsefelere de karşı çıkmıştır

♦♦ Empresyonizm Kavramı ♦♦
1- Türkçede empresyonizm, “izlenimcilik” sözcüğüyle karşılanır. “Empresyonizm” sözcüğünü ilk kez gazeteci Louis Leroy 1874’te açılan bir sergiyle ilgili yazdığı yazıda kullanmış; empresyonizm, Claude Monet’in sergideki resimlerinden birinin adından (İmpresyon-İzlenim / Gündoğumu 1872) alınmıştır.

♦♦ Özellikleri ♦♦
1- Önemli olan dış dünyanın gerçeği veya gerçekliğin objektif (nesnel) bir şekilde ifade edilmesi değil, dış gerçekliğin bıraktığı izlenimlerin ifade edilmesidir.
2- Dış dünya ile sanatçının iç dünyası arasındaki ilişki esas alınmıştır.
3- Dış gerçeklik yerine iç gerçeklik, sürekli ve kalıcı olanın yerine geçici olan anlatılmaya çalışılmıştır.
4- Sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.
5- İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiği ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebi eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşır.
6- İzlenimcilikte, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimler yansıtılmaya çalışılmıştır.
7- Toplumsal içerikten uzak durur.
8- İzlenimcilik, belirli anların ve durumların tespitini esas alır.

♦♦ Temsilcileri ♦♦
Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Rainer Maria Rilke
Türk edebiyatında Ahmet Haşim’in ve Yedi Meşalecilerden bazılarının şiirlerinde izlenimciliğin etkisi vardır.

Türk Edebiyatındaki diğer edebi akımlar:
1- Dadaizm Akımı
2- Fütürizm Akımı
3- Kübizm Akımı
4- Sembolizm Akımı
5- Sürrealizm Akımı
6- Varoluşçuluk Akımı
7- Ekspresyonizm Akımı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.