Türk Edebiyatında Ekspresyonizm Akımı

Türk Edebiyatında Ekspresyonizm Akımı
♦♦ Ortaya Çıkışı ♦♦
1- Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya’da doğmuştur. Pozitivizm, natüralizm ve empresyonizm akımlarına tepki olarak doğmuştur. Edmund Husserl’in “olay bilimi”ni sanata uygulamayı amaçlar ve sanatçının iç gerçeğinden başka hiçbir gerçek tanımaz Birinci Dünya Savaşı sonrasında sinemada da etkili olur. Akım 1925’lere kadar varlığını sürdürmüştür.
2- Ekspresyonistlerin yöneldikleri ve örnek aldıkları beş şahsiyet vardır Hz. İsa, Marks, Darwin, Nietzche, Freud.

♦♦ Ekspresyonizm Kavramı ♦♦
1- Dışavurumculuk (ekspresyonizm), doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımıdır. Öznelci bir sanat anlayışıdır.
2- Akım “sanatçının kendiliğine” dayanır. Ekspresyonizm, Türkçede “dışavu-rumculuk” ve “kendilikçilik” sözcükleriyle karşılanır.

♦♦ Özellikleri ♦♦
1- Özellikle şiir ve tiyatro türlerinde etkili olmuştur; Kafka, James Joyce roman ve hikaye alanlarında bu akımın özelliklerinden yararlanmışlardır.
2- İnsanın iç gerçeğini esas alan bir akımdır.
3- İç gözlem ve dışavurumu önemser.
4- Bireysellik ve soyutlama hğkimdir.
5- Sanat ve edebiyata fayda işlevi yüklemişlerdir.
6- Çığlığa dayalı yeni bir dil ve üslup benimsenmiştir.
7- Sanat ve toplumda kabul edilmiş biçim ve geleneklere bir başkaldırı niteliği taşır.
8- Duyguların ön plana alınıp dış dünyanın hiçe sayıldığı bir sanat anlayışını temsil eder.

♦♦ Temsilcileri ♦♦
H. Mann, Alfred Döblin, Franz Kafka, T.S. Eliot, E. G. O’ Neil, James Joyce, Hugo Ball

Türk Edebiyatındaki diğer edebi akımlar:
1- Dadaizm Akımı
2- Fütürizm Akımı
3- Kübizm Akımı
4- Sembolizm Akımı
5- Sürrealizm Akımı
6- Varoluşçuluk Akımı

3 Yorum

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.