Servetifünun Edebiyatı Genel Özellikleri

Servetifünun Edebiyatı Genel Özellikleri

1- “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı olarak eser vermişlerdir.
2- Fransız edebiyatını örnek almışlardır. Halktan kopuk bir aydın edebiyatı oluşturmuşlardır.
3- Dil ağır; üslup, sanatlı ve süslüdür. Sanatçılarda anlaşılma kaygısı yoktur.
4- Hiç kimsenin kullanmadığı Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaları sözlükten
çıkarıp kullanmışlardır. Kendilerine özgü hiç duyulmamış tamlamaları kullanmışlardır: saat-i semen-fam (yasemen renkli saatler) lerziş-i barid (soğuk titreme), karha-i hayat (hayat yarası), inkisar-ı hayal (hayal kırıkları), şikeste-renk (kırık renkli), zulmet-l ablam (dilsiz karanlık), şehik-i tenhayi (yalnız hıçkırık), ihtizazat-ı leyl (gece titreyişleri), leyal-i girizan (kaçıcı geceler).
5- Fransızca söz dizimi örnek alınmıştır. Fransızcadan kimi deyimler çevrilerek Türkçeye aktarılmıştır: El sıkmak, dest-i izdivacını talep etmek.
6- Benzetmelerle yüklü bir dil kullanılmıştır.
7- Servetifünun döneminde tiyatro alanında önemli bir gelişme olmamıştır. Tiyatro gerilemiştir. Tiyatro türünde daha sonra eser verilmiştir.
8- Servetifünun döneminde gazetecilik yoktur, bunun yerine edebiyat ve sanat dergileri vardır: Servetifünun, Hazine-i Fünün, Musavver Malumat, Mektep, Mütalaa, Resimli Gazete.
9- Makale, anı, mektup türlerinde önemli eserler verilmiştir. Eleştiri türü daha çok başkalarına cevap verme veya Servetifünun’un görüşlerini savunma biçiminde gelişmiştir.

Servetifünun Sanatçıları
Şiir alanında: Tevfik Fikret (1867-1915). Cenap Şahabettin (1870-1934), Hüseyin Siret (1872-1959), Hüseyin Suat (1667-1942), Ali Ekrem (1867-
1937), Ahmet Reşit (1870-1956), Süleyman Nazif (1870-1927), Süleyman Nasip (1866-1917), Faik Âli (1875-1950), Celâl Sahir (1883-1 935)…
Düz yazı alanında: Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945), Mehmet Rauf (1875-1931), Hüseyin Cahit Yalçın(1874-1957), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927), Saffeti Ziya (1875-1929), Ahmet Şuayp (1876-1901)…
Servetifünun edebiyatının oluşumu hakkında bilgi için tıkla 😉
Lisans Yerleştirme Sınavının Edebiyat basamağında ServetiFünun hakkında 1 soru çıkmaktadır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.