Cenap Şahabettin Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Cenap Şahabettin Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
1- Servetifünun şiirinin Tevfik Fikret’ten sonraki en önemli ismidir.
2- Hem şiir hem de düzyazı türlerinde eserleri vardır; fakat asıl önemli yanı şairliğidir.
3- Şiirlerinde müzikaliteye önem vermiştir. Müzikalite açısından aruz ölçüsünü zengin bulduğu için bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Hece ölçüsünü küçümsemiş, “parmak hesabı” diye nitelendirmiştir.
4- Şiirde ahenk unsuruna ve biçim güzelliğine önem vermiştir.
5- Şiirlerindeki başlıca temalar “aşk” ve “tabiattır. Aşk şiirleri bazen çok romantik bazen de çok maddidir. Ona göre sanat, sanat içindir, hatta sanat güzellik içindir. Şiirlerinde sosyal konulara hiç değinmemiş, sadece kişisel konuları işlemiştir.
6- Doğa ile ilgili şiirleri kişinin iç dünyası ile dış dünyasının başarılı bir kompozisyonudur. Servetifünun sanatçıları arasında tabiatı en çok işleyen şairdir.
7- “Tablo şiir” yazmıştır. Ona göre şiir, sözcüklerle yapılmış bir resimdir.

8- Şiirlerinde çok zengin bir lirizm vardır. Çok renkli ve geniş bir hayal gücüne sahip olan şair, sembolleri sıkça kullanır. Şiirlerinde nükteye, söz oyunlarına, zekâ gösterişlerine önem verir. Hiç duyulmamış mecaz, imge, teşbih ve istiarelere sıkça yer verir.
9- Hem sembolizm hem de parnasizm akımından etkilenmiştir; fakat Cenap Şahabettin ne sembolisttir, ne de parnasyendir.
10- Dili oldukça ağır ve sanatlıdır. Arapça, Farsça ve Fransızcadan kimsenin bilmediği sözcükleri kullanmıştır. Berf-i zerrin (altın kar), saat-i semenfam (yasemin renkli saatler) gibi hiç duyulmamış yeni tamlamalar kullanmıştır. Şiirleri dil bilgisi kurallarını hiçe sayan tamlama ve sıfatlarla doludur.

11- 1908’den sonra “Yeni Lisan”cılarla uzun ve sert tartışmalara girişmiştir. “Serbest müstezat” nazım biçimini geliştirerek başarıyla kullanmıştır. Şiirlerinde “sone” nazım biçimini de başarılı bir şekilde kullanmıştır. “Elhan-ı Şita”da kış mevsimini anlatır. Türk edebiyatında doğayı anlatan en önemli şiirlerden biridir. Kış manzaralarından, kar yağışının bıraktığı izlenim-leri anlatır. “Yakazat-ı Leyliye” (gece uyanıklıkları) diğer önemli şiiridir.
Cenap Şahabettin, aynı zamanda bir düzyazı ustasıdır. Düzyazılarında dil, şiirlerine göre sadedir.

Cenap Şahabettin Eserleri
Şiir: Tamat (gençlik şiirleri) Özdeyiş: Tiryaki Sözleri
Gezi: Avrupa Mektupları, Hac Yolunda, Suriye Mektupları, Afak-ı Irak
Makale-Deneme-Sohbet: Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh Tiyatro: Körebe, Yalan, Küçükbeyler İnceleme: Shakspeare, Kadı Burhanettin

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.