Etiket: Servetifünun edebiyatı oluşumu

Servetifünun Edebiyatı Genel Özellikleri

Servetifünun Edebiyatı Genel Özellikleri 1- “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı olarak eser vermişlerdir. 2- Fransız edebiyatını örnek almışlardır. Halktan kopuk bir aydın edebiyatı oluşturmuşlardır. 3- Dil ağır; üslup, sanatlı ve süslüdür. Sanatçılarda anlaşılma kaygısı yoktur. 4- Hiç kimsenin kullanmadığı Arapça, Farsça...

Servetifünun Edebiyatı Şiiri

Servetifünun Edebiyatı Şiiri 1- İçerik yönünden zengin bir şiir değildir Servetifünun şiiri. Şiirlerinde bireysel duyguları, acıları, üzüntüleri, melankoliyi işlemişlerdir. Daha çok aşk, üzüntü, doğa güzellikleri, hayal kırıklıkları, kişisel hayaller, karamsarlık gibi konuları işlemişlerdir. Tanzimat şiirinde çok önemli olan hürriyet, adalet, hak,...

Servetifünun Edebiyatının Oluşumu

Servetifünun Edebiyatının Oluşumu 1- Servetifünun edebiyatı ”Edebiyatıcedide” olarak da bilinir. 1896’da Tevfik Fikret’in Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılan ve bilim dergisi olan Servetifünun dergisinin yönetimini üstlenmesiyle oluşan topluluk 1901’de dağılmıştır. Hüsyeyin Cahit Yalçın’ın dergide yayımlanan ”Edebiyat Ve Hukuk” adlı makalesinde geçen...