Servetifünun Romanı Ve Hikayesi

Anlatmaya Bağlı Gelişen Edebi Metinler (Roman-Hikâye)

1- Roman ve öykü türünde, batılı anlamda ilk başarılı örnekler verilmiştir.
2- Psikolojik roman türü ilk kez bu dönem ortaya çıkmıştır.
3- Anlatımı tekdüzelikten kurtarmak için cümlelerin sonunda değişik zamanlı fiiller kullandılar. Kimi cümleleri yükleme bağlamadan eksiltili biçimde bıraktılar.Fiil cümleleriyle birlikte ad cümlelerine de yer verdiler. Bağ fiilleri, bağlaç ve ilgeç (edat)leri kullanmadan kesik anlatım diyeceğimiz bir yol denediler. Kimi cümlelerde sıfatları adların sonuna getirerek dilin anlatım olanaklarını zorIadılar. Cümleleri. ara cümlelerle genişlettiler.
4- Cümle yapısında değişikliklere gidilmiştir. Eksiltili ve devrik cümleler kullanılmış, yüklemlerde değişik zamanlar kullanılmıştır.
5- Roman ve öykülerde “realizm’ ve ‘natüralizm” etkisi vardır. Servetifünuncular Fransız özellikle gerçekçilerinin (realistlerinin) etkisinde kalmışlardır. Örneğin, Halit Ziya Uşaklıgil, Goncourt’lardan, Flaubert ve Daudet’den etkilenmiş; Balzac ve Stendhal’in yazdıklarını tanımıştır. Sınırlı da olsa roman ve öykülerinde bu yazarların yöntemini kullanmıştır. Kişilerin dış ve iç dünyalarını ayrıntılarla verme, anlatımda olabildiğince nesnel bir tavır takınıp kendini gizleme, ayrıntı seçmede gözlem gücünü işletme gibi gerçekçiliğin dayandığı noktalara bağlı kalmıştır.
6- Romanlarda gerçekçi ve gözlemci bir anlatım vardır.
7- Sosyal çevre ‘aile ortamı” ile sınırlıdır. Anne ve babanın özellikleri, huyları, alışkanlıkları miras olarak çocuklarına geçer. Romanlarda aydın kesimin yaşamı konu edinilmiştir. Hikayelerde belli ölçüde de olsa halkın yaşamı konu edinilmiştir. Eserlerde aşk, kötümserlik ve kaçış temaları işlenmiştir.
8- Romanlarda da ağır. süslü bir dil kullanılmıştır. Hikayelerde kullanılan dil romanlara göre daha sadedir.
9- Romanlarda olaylar İstanbul’da geçer. Öykülerde az da olsa İstanbul dışına çıkılmıştır.
10- Romanlar teknik bakımdan güçlüdür. Tanzimat romanındaki gibi olayın akışı kesilerek bilgi verilmemiştir.
11- Betimlemeye önem verilmiştir. Yazar. anlatımda kişiliğini gizlemiştir.

Servetifünun Şiiri hakkında bilgi için tıkla 😉
Lisans Yerleştirme Sınavının Edebiyat basamağında ServetiFünun hakkında 1 soru çıkmaktadır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.