Etiket: Lys edebiyat

Sabahattin Eyüboğlu Hayatı Ve Eserleri

Sabahattin Eyüboğlu Hayatı Ve Eserleri 1- Deneme yazarı, çevirmen, eleştirmendir. Sabahattin Remzi, Cim-Dal imzalarını da kullandı. Şair ve ressam Bedri Rahmi’nin kardeşidir. Londra’da İngiliz kültürü ve edebiyatı üzerinde incelemelerde bulundu. İÜFF Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doçentlik (1933-38), Maarif müfettişliği, Talim...

Mensur Şiir Nedir? Mensur Şiir Örnekleri

Mensur Şiir Nedir? Mensur Şiir Örnekleri Düşünce ve duyguları bir yandan cümlelerin açık anlamlarıyla anlatan; bir yandan da, nazımda olduğu gibi, sözcüklerin cümle içerisinde birbirleriyle birleşmelerinden doğan iç ahenkle sezdirmeye çalışan mensur yazılardır. 1- Türk edebiyatında “mensure” adı verilmiştir. 2- Birim...

Epik Şiir Nedir? Epik Şiir Örnekleri

Epik Şiir Nedir? Epik Şiir Örnekleri 1- Savaş ve kahramanlık konularını işleyen şiirlerdir. 2- Epik, ”destan niteliğinde olan, destansal” demektir. 3- Epik şiirler okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. 4- Destanlar, epik şiirin en önemli ürünüdür. Batı edebiyatında destana “epope”...

Şiirin Biçimsel Özellikleri

Şiirin Biçimsel Özellikleri 1- Dize (Mısra) Mısra sözcüğü Arapça kökenlidir. Sözlük anlamı olarak “kapı kanadı, çadır kapısının iki yan parçası” anlamlarına gelir. Edebiyat terimi olarak ise mısra, şiirin her satırına verilen isimdir. Örnek “Gidelim oynayalım kâm alalım dünyadan” Nedim Örnek ‘Ağır,...

Şiirde Uyak (Kafiye)

Şiirde Uyak(Kafiye) Dize sonlarında yazılışları aynı, anlamları ve görevleri farklı seslerin, eklerin, sözcüklerin tekrarlanmasına “uyak” denir. Uyak olması için iki şart vardır: 1- Uyağı oluşturacak seslerin, eklerin ve sözcüklerin yazılışı aynı olmalıdır. 2- Aralarında uyak bulunan sözcük ve eklerin anlamları ve...

Şiirde Redif

Şiirde Redif 1- Dize sonlarında yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, yardımcı seslerin ve sözcüklerin tekrarına redif denir. 2- Redifin bulunduğu dizelerde uyak rediften önceki kısımda yer alır. 3- Kafiyenin bulunduğu bir dizede redif olmayabilir. Yani, kafiyenin varlığı redife bağlı...

Şiirde Yapı

Şiirde Yapı Şiir ses ve söyleyiş sanatıdır. Söyleyiş derken özgünlük demek istiyoruz. Yani iyi şair ele aldığı bir temayı herkesten farklı, kendine has bir üslupla ifade etmelidir. Ses sanatıdır derken şiirdeki müzikaliteyi, başka deyişle ahengi kastediyoruz. Şiirde ahenk unsurların, anlatmadan önce...

Şiir Dili Ve Şiir Dilinin Özellikleri

Şiir Dili Ve Şiir Dilinin Özellikleri Şiir dili günlük dilden tümüyle farklıdır. Şiir dilinde imgelere, alışılmamış bağdaştırmalara, sapmalara, söz sanatlarına başvurularak farklı bir dil oluşturulur. 1- İmge: Şiirin ana yapı taşıdır. “Düşünsel bir resim”dir imge. Duyularda algıladığımız varlıkların, durumların zihnimizdeki görüntüleri,...

Şiirde Tema Ve Örnekleri

Şiirde Tema Ve Örnekleri Bir şiirde işlenen temel duyguya ‘Yeme” denir. Bir şiirin teması o şiirin konusu değildir. Temanın sınırlandırılmış, somutlaştırılmış haline de konu denir. Söz gelimi “sevgi” bir temadır; ama “çocuklarda anne sevgisi” dendiğinde bu konu olur. Tema edebi şahsiyetin...