Şiirde Redif

Şiirde Redif
1- Dize sonlarında yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, yardımcı seslerin ve sözcüklerin tekrarına redif denir.
2- Redifin bulunduğu dizelerde uyak rediften önceki kısımda yer alır.
3- Kafiyenin bulunduğu bir dizede redif olmayabilir. Yani, kafiyenin varlığı redife bağlı değildir.
4- Redif olan ekler ses değişimine uğrayabilir. Ses değişimine uğrayan ek, anlam ve görevini kaybetmez.
5- Türkçedeki yapım ve çekim eklerini kavramadan, ek halindeki redifleri kavramak mümkün olamayacaktır. Redifler cümle, sözcük veya ek halinde olabilir:

A- Ek ile Yapılan Redif

Örnek
Kandilli yüzerken uykularda
Mehtabı sürükledik sularda

Bu dizelerde geçen “-lar” eki her iki dizede de çoğul eki olarak “-da” eki ise bulunma eki göreviyle kullanıldığından ek halindeki redife örnektir.

Örnek
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar

Bu dizelerde “-durmuşlar” ekleri aynı görev ve anlamda olduğu için rediftir.

B- Sözcük ve Sözcük Grubu ile Yapılan Redif

Örnek
Garibim, namıma Kerem diyorlar
Aslı’mı el aldı harem diyorlar
Hastayım, derdime verem diyorlar

Bu dizelerde geçen “diyorlar sözcüğü aynı anlam ve görevde kullanıldığı için sözcük biçimindeki redife örnektir.

Örnek
Çobanın bir kızıl yele saçları
Ateştir ele alınmaz saçları

Bu dizelerde geçen “saçları” sözcüğü aynı anlam ve görevde kullanıldığı için sözcük biçimindeki redife örnektir.

C- Hem Sözcük Hem Ek ile Yapılan Redif

Örnek
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun

İkinci ve dördüncü dizede geçen “-anlara selam olsun” sözleri rediftir.

D- Dize ile Yapılan Redif

Örnek
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır

Bu dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizesi tümüyle rediftir.

Lys Edebiyat soru dağılımını inceledin mi? İncelemediysen buraya tıklayarak inceleyebilirsin 🙂

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.