Türk Edebiyatında Realizm Akımı

Türk Edebiyatında Realizm Akımı
“Yaşamı ve doğayı olduğu gibi aktarmak” çabasında olan bu görüş, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akım, gerçeği olduğu gibi aktarmayı ilke edinmiştir. Auguste Comte’ün Pozitivizm felsefesinin (doğa olaylarının gözlem ve deneylerle açıklanması) edebiyata yansımasıdır.
Gustave Flaubert “Madame Boyar),” romanı realizmin ilk örneği sayılır.
Realizm Akımı ilkeleri:
1- Birinci özelliği “gerçekçilik”tir.
2- Gözleme önem verilmiş, belgeden yararlanılmıştır.
3- Sanat, sanat içindir ilkesi benimsenmiştir.
4- Mekan ve çevre tasvirine önem verilmiştir.
5- Çevre betimlemeleri, kişilerin psikolojilerini yansıtmak için yapılmıştır.
6- Sağlam, açık, yapmacıksız, titiz, söz oyunlarından uzak bir üslup kullanılmıştır.
7- Nesnellik ön plandadır.
8- Olaylar oldukça sınırlandırılmıştır.
10- Sanatçılar, yapıtlarına duygularını katmamıştır.
11- Günlük olaylar, sıradan kişiler edebiyatın içine girmiştir.
12- Çağdaş yaşamı, toplumsal çevreyi gerçekçi ve eksiksiz vermeyi amaçlamışlardır.
13- Realizm zamanla farklı yorumlanmış, yeni biçimlere bürün-müştür:

Realizm akımı temsilcileri ikiye gruba ayrılabilir:
a. Eleştirel Gerçekçilik
b. Toplumcu (Sosyalist) Gerçekçilik

Realizm Akımı Temsilcileri: H.de Balzac, Stendhal, Flaubert, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Charles Dickens, Ernest Hemingway, Daniel Oefoe, Jack London, Mark Twain, George Eliot
Realizm Akımından etkilenen Türk sanatçılar: Recaizade Mahmut Ekrem, Samipaşazade Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar…

Türk Edebiyatında etkili olan diğer akımları ise şöyle sıralayabiliriz.
1- Klasisizm Akımı
2- Romantizm Akımı
3- Realizm Akımı
4- Natüralizm Akımı
5- Empresyonizm Akımı
6- Ekspresyonizm Akımı
7- Sürrealizm Akımı
8- Varoluşçuluk Akımı
9- Sezgicilik Akımı
10- Dadaizm Akımı
11- Fütürizm Akımı
12- Kübizm Akımı
13- Sembolizm Akımı

1 Yorum

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.