Enis Behiç Koryürek; ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, Ziya Gökalp’in etkisiyle Milli Edebiyat akımına katılmış, aruz ölçüsünü bırakıp hece ölçüsünü kullanmaya başlamıştır. Hece ölçüsünün kalıplarında değişiklikler yapmış, duraklarda yaptığı değişikliklerle güçlü bir “ahenk” oluşturmuştur. Aynı şiirde farklı hece kalıplarını kullanan Enis...